Fakulta zdravotnických studií

Připravujeme vás na profesní dráhu, která má budoucnost. Pomáháme vám stát se nepostradatelnou součástí zdravotnické infrastruktury a opěrným bodem zdravotního systému. Jsme fakulta pro život!

Jak ovlivňujeme město a region?

 • Dosud jsme řady nelékařských profesí posílili o 2274 lidí. Věnují se fyzioterapii, ergoterapii, ortotice-protetice, všeobecnému ošetřovatelství, porodní či radiologické asistenci, zdravotnickému záchranářství nebo laboratorní diagnostice.
 • Vychováváme si budoucí kolegy a kolegyně od školkového věku, nezapomínáme ani na ty, kteří měli start do života náročnější, ale jednou mohou být skvělými záchranáři či záchranářkami nebo laskavými porodní asistentkami či asistenty.
 • Nezapomínáme při tom ani na generaci starších a zkušenějších.
 • Spoluvytváříme v občanech zájem o vlastní zdraví a život, posilujeme preventivní přístup k péči o zdraví.
 • Šíříme osvětu v tématech spojených s životem a zdravím (nejen) obyvatel regionu s ohledem na jejich specifické potřeby, na nikoho nezapomínáme.

Kam směřujeme?

Naši absolventi

natálie Ťoupalová

Alena Sovová

Věděli jste, že…

Fakulta zdravotnických studií používá k výuce řadu speciálních pomůcek a vybavení? Patří mezi ně například virtuální pitevní stůl, plastináty lidských těl nebo plně vybavený moderní sanitní vůz zdravotnické záchranné služby.

Virtuální pitevní stůl

 • Zařízení umí zobrazit zevrubnou celkovou anatomii muže i ženy s využitím více jednotlivých těl v životní velikosti, což zajistí, že se studující seznámí s anatomickou různorodostí.
 • Vnější i vnitřní anatomie je zobrazena od hlavy k patě a obsahuje tisíce pojmenovaných struktur. Snímky vznikají digitálním záznamem skutečných, chemicky neupravených těl zemřelých dárců. Barva a tvar těl jsou uchovány, aby přesně vyobrazovaly skutečnou anatomii. Virtuální tělo lze řezat vrstvu po vrstvě. Po zprůhlednění těchto vrstev se odkrývá okolní anatomie.
 • Virtuální pitevní stůl umožňuje jasně vizualizovat oběhové, nervové, svalové i kostní struktury. Kromě toho je možné živě animovat proudění krve v jakékoli tepně nebo žíle v těle. Stůl je vybaven unikátním interaktivním nástrojem pro virtuální pitvání, doplněné o tisíce poznámek.
 • Na dotykové obrazovce mohou uživatelé otáčet strukturami, provádět vícenásobné řezy, okamžitě řezy zrušit a vytvářet poznámky. Mohou prozkoumávat tělo výběrem různých struktur nebo vyhledáváním struktur ze seznamu podle názvů. Kraniotomický nástroj umožňuje uživateli provést pitvu lebky a prohlížení tkání mozku.
 • Uživatelé mohou využívat hloubkový náhled do hlavních struktur těla, jako je srdce, plíce, břicho a pánev či páteř, které mohou být obtížně vidět v celém mrtvém těle. Funkce stolu uživatelům umožňují přepínat systémy pro sledování určitých anatomických struktur. Struktury lze otáčet nebo přibližovat.

kRISTÝNA Janoušková

Věděli jste, že…

Lidské tělo má přibližně 600 svalů a každý z nich musí fyzioterapeut umět najít?

Plastináty lidských těl

 • Metodu plastinace vynalezl německý anatomor Gűnter von Hagens v roce 1977 za účelem uchování tělesných vzorků pro vzdělávání lékařů. Při procesu se ve vzorcích nahrazují tělesné tekutiny a tuk tekutými plasty.
 • Poté, co jsou těla polohována do realistických pozic, jsou zatvrzena plynem, teplem nebo světlem. Plastináty pak ukazují, jak se naše těla pohybují v každodenním životě i během sportovních aktivit. Plastinace přinesla výrazné zlepšení anatomického výzkumu a výuky prostřednictvím vizuálního a hmatového vjemu a reálností.
 • Dnes už plastináty pomáhají prakticky po celém světě při výuce anatomie a studujícím umožňují získat ojedinělé zkušenosti. Všechny anatomické vzorky Hagensových plastinátů pocházejí z těl dárců, kteří svá těla darovali úředním svolením za doby svého života, a to za účelem vzdělávání příštích generací.
 • Dárcovský program funguje již téměř 35 let. Na Fakultě zdravotnických studií plastinované lidské tělo a končetiny pomáhají například při výuce záchranářů, fyzioterapeutů nebo sester. Umožňují jim prostudovat lidské tělo doslova do poslední cévy.
Věděli jste, že…

Studenti a studentky programu Zdravotnické záchranářství vyřeší během svého tříletého studia přibližně 60 modelových situací.

sanitní vůz zdravotnické záchranné služby

 • Tato pomůcka je vybavená všemi přístroji, technikou a nábytkem, včetně nosítka s velmi realistickým, vysoce sofistikovaným modelem pacienta. Mezi přístroji jsou plně funkční resuscitační přístroje, EKG, oxymetry, dávkovače, trenažéry defibrilace atd.
 • Nechybí ani potřebný zdravotnický materiál, který se využívá při ošetřování. Simulátor je vybaven kamerovým systémem, který umožňuje zabírat činnost studujících ve voze a promítat ji velkoplošnou projekcí tak, aby jak vyučující, tak studenti a studentky mohli sledovat průběh nacvičovaného zásahu.

Klára Gillnerová

Věděli jste, že…

Studenti a studentky programu Zdravotnické záchranářství v průběhu celého studia absolvují 1320 hodin odborné praxe na zdravotnických pracovištích?