Fakulta aplikovaných věd

FAVka je unikát mezi technickými fakultami. Dokázala na malém prostoru koncentrovat řadu vědních oborů a vytvořit ideální podmínky pro jejich spolupráci.

Jak ovlivňujeme město a region?

 • Přes 30 let předáváme své znalosti studujícím z celé České republiky i ze zahraničí.
 • Velká část našich více než 6 000 absolventů zůstává kariérně věrná Plzeňskému kraji.
 • Milujeme vědu a děláme maximum pro její popularizaci v kraji, jehož historie i budoucnost je s technikou a průmyslem neodmyslitelně spojena.
 • Nabízíme špičkové podmínky pro vědeckou dráhu našich studujících i absolventů a absolventek z jiných univerzit.

Kam směřujeme?

 • Jsme fakultou zaměřenou na budoucnost. Snažíme se ji sami utvářet a díky synergii aplikovaných věd měnit k lepšímu.
 • Objevujeme perspektivní možnosti multidisciplinárních oborů, každým rokem posouváme hranice možného.
 • Podporujeme naše studující v budování kariéry u nás i v zahraničí.
 • Neumíme stát na místě. V tom se nikdy nezměníme.

Antonín Diviš

Co jste možná nevěděli o naší fakultě

Fakultou aplikovaných věd prošlo za dobu její existence více než šest tisíc studentek a studentů. Kvalitní přírodovědné vzdělání jim otevřelo jedinečnou příležitost se naplno realizovat v mnoha oborech ve firmách i významných institucích.

Studium na naší fakultě s sebou totiž přináší nejen potřebné znalosti provázané s nejnovějšími poznatky z praxe, ale také vysokou profesní flexibilitu a zahraniční zkušenosti.

Naši absolventi se tak bez problémů uplatňují na pracovním trhu po celý svůj aktivní život. Díky skvělému teoretickému základu a přirozené touze po vzdělávání patří „FAVáci“ mezi velmi schopné a inovativní odborníky a manažery. Děkujeme každému z nich za inspiraci, kterou pro nás stále jsou.

Lukáš Svoboda

Žijeme vědou a technikou

 • Snažíme se pro vědu a techniku nadchnout širokou veřejnost a samozřejmě i potenciální budoucí studenty a studentky.
 • Účastníme se řady popularizačních akcí, organizujeme exkurze a přednášky pro školy z našeho regionu.
 • Naší chloubou jsou letní kempy pro děti nejrůznějšího věku, kde pomáháme malým vědcům a vědkyním objevit krásy kybernetiky a programování, geomatiky, fyziky i mechaniky. Je nádherné si hrát a zároveň objevovat nepoznané.
Věděli jste, že…

FAVáci vymysleli chytrá okna a pomocí AI vytvořili hlas Karla Gotta?

Neděláme vědu do šuplíku, odpovídáme na požadavky z praxe

 • Nedílnou součástí Fakulty aplikovaných věd je výzkumné centrum NTIS – Nové technologie pro informační společnost.
 • V tomto jedinečném prostoru se prolínají a rozvíjejí fyzika, matematika, informační technologie, kybernetika, geomatika, mechanika i stavitelství.
 • Nebojíme se žádné výzvy. Díky rozsahu zastoupených vědních oborů, zkušenostem a schopnostem našich vědeckých pracovníků dokážeme najít efektivní řešení v mnoha oblastech vědy a techniky – od nanomateriálů po robotiku i geofyzikální modely.

Jan TrÁvníček

V čem vynikáme