Fakulta ekonomická

Ekonomové stojí v předních řadách těch, kteří nesou odpovědnost za udržitelnost růstu a blahobytu lidstva. Dobrý ekonom je základ každé prosperující společnosti, firmy i instituce. Za více než 30 let jsme vychovali přes 10 tisíc takových odborníků a odbornic.

Jak ovlivňujeme město a region?

Kam směřujeme?

  • Přijímáme a flexibilně reagujeme na regionální i globální výzvy současnosti a podílíme se na jejich řešení.
  • Upevňujeme postavení stabilní instituce poskytující kvalitní vzdělání špičkových odborníků s vysokým morálním kreditem, kteří budou spoluvytvářet naši budoucnost.
  • Rozvíjíme partnerství s významnými zahraničními institucemi, výsledky spolupráce využijeme ve prospěch města Plzně a celého regionu.
  • Společenská poptávka trhu práce se odráží v neustálé inovaci studijních programů a připravenosti poskytovat vzdělávání zájemcům z řad široké veřejnosti.

Pavel Wimmer

Kateřina RAzýmová

Výborné uplatnění

Naši absolventi a absolventky mají široké portfolio uplatnění v podnikové i neziskové sféře, projektovém managementu, oblasti marketingu a financí i regionálního rozvoje. Řada z nich je dnes úspěšnými podnikateli a podnikatelkami.

Další profesní růst nabízí prostřednictvím certifikátových programů Daňový specialista ve spolupráci s BDO nebo Manažer turismu.

Studující si mohou zvolit rovněž programy dvojího diplomu ve spolupráci s Hochschule Hof v Německu nebo Häme University of Applied Sciences v Hämeenlinně ve Finsku.

PROFILOVĚ SE ZAMĚŘUJEME NA

  • Ekonomickou prosperitu a růst firem,
  • řízení projektů a udržitelné podnikání, 
  • ekonomické, sociální a environmentální dopady na rozvoj a konkurenceschopnost měst a regionů,
  • spotřební chování zákazníků v nastupující digitální společnosti,
  • management lidských zdrojů v kontextu technologických a demografických změn,
  • klimatické změny a hospodaření s vodou na úrovni obcí, uhlíkovou stopu.
Věděli jste, že…

Spolupracujeme na projektu Zdravá krajina, který je dlouhodobou aktivitou Plzeňského kraje?

Byznys hýbe světem

Na Fakultě ekonomické působí Centrum podnikání a udržitelnosti, které nabízí pomocnou ruku další generaci inovativních podnikatelů.

AKTIVITY FAKULTY EKONOMICKÉ JSOU VŠAK JEŠTĚ MNOHEM ŠIRŠÍ.

Věděli jste, že…

Fakulta ekonomická již 12 let pořádá letní školu HOMO ECONOMICUS pro mladé nadějné ekonomy ve věku 7–15 let? Za tuto dobu ji absolvovalo 250 dětí. Nyní chystáme i JUNIOR ACADEMY pro středoškoláky.

S FEK do celého světa

Věděli jste, že…

Vše ze života Fakulty ekonomické najdete na našich sociálních sítích? Například na Facebooku, Instagramu, LinkedIn nebo Youtube.