Fakulta elektrotechnická

Vzděláváme technické specialisty a specialistky, spolupracujeme s místními firmami a podporujeme technické vzdělávání již od základních a středních škol. Jsme FEL ZČU.

Jak ovlivňujeme město a region?

Kam směřujeme?

 • Tvoříme studijní programy tak, aby reflektovaly požadavky společnosti a připravovaly naše absolventy a absolventky na budoucí úspěšnou kariéru a uplatnění na trhu práce či realizaci vlastních nápadů.
 • Hlásíme se k otevřenému a rovnému přístupu ke vzdělávání a tvůrčí činnosti s cílem eliminovat kulturní, sociální a jiné bariéry, které znemožňují určitým skupinám zvýšit svoji vzdělanost navzdory kvalitním studijním a výzkumným předpokladům.
 • Jsme vnímání jako nedílná součást regionu, pracujeme a podílíme se na národních i mezinárodních projektech, jsme vyhledávaným partnerem institucí národního i mezinárodního významu, s nimiž společně realizujeme výzkum s prokazatelnými dopady do praxe a další aktivity přispívající k udržitelnému rozvoji společnosti.

Naši absolventi

Veronika Lukavská

Václav Langheinrich

Martin Brůha

Věděli jste, že…

Naši studující i zaměstnaní mohou navštívit přes 70 partnerských univerzit a institucí po celém světě?

FEL ZČU má významný dopad na město Plzeň a celý Plzeňský kraj

 • Prostřednictvím vzdělávání technických specialistů a specialistek, spolupráce s místními firmami a podporou technického vzdělávání již od základních a středních škol v regionu jsme jeho neoddělitelnou součástí.
 • Jako významné centrum know-how a inovací posilujeme konkurenceschopnost regionu a přispíváme k jeho udržitelnému rozvoji.
 • Fakulta produkuje vysoce kvalifikované a na trhu práce žádané absolventy a absolventky, kteří se stávají motorem inovací a technologického rozvoje regionu.
Věděli jste, že…

Aktivně podporujeme technické vzdělávání již na středoškolské úrovni a tím inspirujeme mladé lidi k zájmu o technické obory pro jejich budoucí úspěšnou kariéru?

Děláme excelentní vědu

 • RICE – Research and Innovation Centre for Electrical Engineering je vlastním výzkumným centrem Fakulty elektrotechnické a její nedílnou součástí a výzkumnou značkou. Zajišťujeme kompletní výzkumný řetězec od základního (teoretického) výzkumu po vývoj funkčních vzorků a prototypů a jejich kompletního testování.
 • Disponujeme unikátní výzkumnou infrastrukturou, jako je např. halová laboratoř vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní technologie pro testování dopravních prostředků a zařízení až do 31 kV a 4 MW.
 • Pro spolupráci s klíčovými průmyslovými partnery nabízíme využití speciálních laboratoří pro výzkum materiálů a technologií včetně tzv. „čistých prostor“, mikroskopické laboratoře, EMC, laboratoře rentgenové diagnostiky, akustické laboratoře a další.

RICE – Research and Innovation Centre for Electrical Enginering

 • Více než 200 výzkumných pracovníků a pracovnic.
 • Založeno v roce 2010.
 • Ročně řešeno přes 120 projektů a zakázek smluvního výzkumu.
 • Průměrný roční obrat cca 9 mil. eur.
Věděli jste, že…

Každoročně pořádáme letní školu JuniorFEL pro druhý stupeň základních škol? Hravou a srozumitelnou formou ukazujeme, že technika není ani složitá ani nuda, a tím podporujeme zájem o studium techniky již od raného věku.

Historie FEL

 • 1949 – Založení Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni (VŠSE) jako součást Českého vysokého učení technického v Praze. Výuka probíhá v centru města.
 • 1950 – Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni se stává samostatnou fakultou ČVUT.
 • 1953 – VŠSE získává nezávislé postavení vysoké školy v čele s rektorem. V této době je její součástí pouze jediná elektrotechnická fakulta s názvem „Katedra elektrotechnických nauk.“
 • 1960 – Vzniká Fakulta elektrotechnická (současně s Fakultou strojní) v rámci VŠSE v Plzni, přibyly nové obory zaměřené na elektroenergetiku, elektroniku a počítače.
 • 1991 – Vzniká Západočeská univerzita v Plzni.
 • 2004 – Otevření a zahájení výuky v nové budově Fakulty elektrotechnické v kampusu na Borských polích.
 • 2016 – Slavnostní otevření nového výzkumného centra RICE.
Věděli jste, že…

Nás můžete sledovat na sociálních sítích – Facebook, InstagramLinkedIn, a zhlédnout naše videa na YouTube?