Fakulta strojní

Vznik Fakulty strojní byl spjat s dlouholetou historií Škodových závodů v Plzni a naše aktivity jsou dodnes úzce provázány s tradičními i novými strojírenskými závody. Za dobu naší historie jsme vychovali 12 389 úspěšných absolventek a absolventů.

Jak ovlivňujeme město a region?

 • Úzce spolupracujeme s průmyslovými podniky v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Každoročně připravujeme na budoucí povolání více než 850 studujících, kteří mají 100procentní uplatnění na trhu práce.
 • Přispíváme k dlouhodobému rozvoji regionu v oblasti inovací a vývoje.
 • Posilujeme naplnění cílů Regionální inovační strategie a Integrovaných teritoriálních investic.
 • Přibližujeme technické vzdělání žákům základních a středních škol díky exkurzím, stážím, volnočasovým aktivitám, přednáškám a soutěžím.

Kam směřujeme?

 • Chceme být i nadále respektovanou a úspěšnou vzdělávací institucí v regionu, České republice i Evropě.
 • Připravujeme studenty a studentky na potřebné i nově vznikající profese na trhu práce.
 • Zůstáváme partnerem regionálního a mezinárodního strojírenského rozvoje.
 • Udržujeme standardy kvality v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoji v oblasti strojírenství včetně aplikací pro průmyslovou praxi.
 • Dbáme na rozvoj našich laboratoří a akreditovaných zkušeben dle mezinárodních standardů.

Naši absolventi

Adam Bajer

Ilona Havelová

Navazujeme na tradici a tvoříme budoucnost

Plzeň je úzce spjata s výrobou kolejových vozidel, která proslavila naše město i Českou republiku po celém světě. Díky zkušenostem a plně vybaveným laboratořím jsme měli možnost napomoci jejich vývoji a výrobě. Také nově vznikající koncept autonomních tramvají pro nás představuje zajímavou výzvu budoucí spolupráce.

Více informací

Věděli jste, že…

Fakulta strojní ZČU bude řešit vize budoucnosti železniční dopravy v mezinárodním projektu PODS4RAIL., který realizuje německá společnost Siemens Mobility, DLR a další velikáni v oblasti dopravy.

Fakulta je držitelem více než 10 patentů a užitných vzorů na výrobky, technologie a postupy z oblasti aditivních technologií. Spolupráci nachází také v propojení s historií, kdy dokážeme znovu obnovit a uchovat historické artefakty a pomáháme najít nové cesty pro muzea.

Více informací

Věděli jste, že…

Frézovací hlava KRAKEN, která získala ocenění na domácí i Evropské půdě, má schválené patenty v Indii, Izraeli, Turecku a USA.

Podporujeme dlouhodobě udržitelnou energetiku a využití alternativních zdrojů energie. Jsme jednou ze 3 univerzit, která se dlouhodobě zabývá tématem výzkumu a vývoje v této oblasti. Naší dominantou je klasické i jaderné strojírenství.

Více informací

Věděli jste, že…

Fakulta má navázanou úzkou spolupráci s tuzemskými i zahraničními elektrárnami a podniky zabývajícími se výrobou energie. V rámci mezinárodní spolupráce se podílíme na hledání a rozvoji alternativních zdrojů a využití vodíkových technologií.

Věděli jste, že…

Fakulta strojní získává ocenění na poli výzkumu a několikrát se umístila na předních příčkách v anketě Škola doporučená zaměstnavateli?

Další aktivity, které souvisí se vzděláváním

 • Fakulta strojní byla jednou ze zakládajících fakult, které daly vznik vysokoškolskému vzdělávání v Plzni. Naše historie je spjata s původními Škodovými závody a spolupráci rozvíjíme nejen na území regionu, ale také v mezinárodním měřítku.
 • Již více než 8 let je nejvyšším poradním orgánem děkana Průmyslová rada, která má v současné době 25 stálých členů12 zvaných hostů z řad ředitelů středních škol. Pravidelně řeší otázky rozvoje a budoucího směřování fakulty.
 • V současné době nabízíme 23 studijních programů, které je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě studia. Díky tomu jsou naši absolventi vysoce uznávané osobnosti, které se podílejí na rozvoji Města Plzně a pomáhají dlouhodobě budovat dobré jméno Plzeňského kraje.
 • Podporujeme mezioborové aktivity. Před 19 lety jsme založili program DESING+, který podporuje vzájemnou spolupráci studentek a studentů fakult naší univerzity při vývoji nových koncepčních řešení.
 • Podporujeme aktivity studujících v rámci projektu Formula Student. Na naši univerzitu jsme přinesli v roce 2009 projekt, který spojuje studenty a studentky 4 fakult do jednoho týmu. Mohou tak rovnou přenášet svoje znalosti do praxe při návrhu a stavbě závodního monopostu v rámci největší celosvětové soutěže inženýrů
Věděli jste, že…

Dětská technická univerzita Fakulty strojní má již 7. ročník a 480 mladých absolventů? Dětská univerzita je místem, kde žáci základních škol podporují svoji kreativitu, týmovou práci a objevují hravou formou svět techniky. Navštěvovat ji mohou v Plzni, Klatovech a Sokolově.

Věda a výzkum jsou naší součástí

 • Regionální Technologický Institut, je moderní výzkumné centrum Fakulty strojní. Zabýváme se jak základním, tak především aplikovaným a experimentálním výzkumem v oblasti konstrukce vozidel, výrobních strojů, obráběcích a tvářecích technologií stejně jako moderních výrobních metod tzv. „Chytré výroby“ a „Průmyslu 4.0“.
 • Vyvíjíme nové technologie a materiály, hledáme neotřelá řešení a vylepšujeme ty stávající.
 • V oblasti výzkumu jsme se podíleli na více než 130 národních a mezinárodních projektech, které mají úspěch a přinesly nové technologie, moderní přístupy a poznatky.

Regionální Technologický Institut (RTI)

 • Jsme tu už od roku 2015.
 • V roce 2019 jsme získali prestižní ocenění HR Excellence in Research.
 • Máme 120 zaměstnanců.
 • 6 výzkumných programů.
 • 9 špičkově vybavených laboratoří a zkušeben.
 • Dbáme na kvalitu naší práce, a proto máme Laboratoř Mechanické zkušebny, Metalografie a Metrologie akreditované dle standardu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.