Nové technologie – výzkumné centrum (NTC)

Jsme univerzitní výzkumné centrum. Již od roku 2000 se věnujeme výzkumu a řešením pro zelené technologie, pokročilé a kvantové materiály v oblastech ekologických zdrojů energie, chytrých dopravních prostředků a kvality lidského života i zdraví.

Jak ovlivňujeme město a region?

Kam směřujeme?

 • Řešíme aktuální vědecké výzvy v oblasti zelených technologií a pokročilých a kvantových materiálů, stáváme se klíčovým hráčem v globálním inovačním prostoru.
 • Jsme respektovaným partnerem pokrokových světových společností a atraktivním místem pro rozvoj talentů v oblasti vědy a výzkumu.
 • Naši výzkumníci a výzkumnice tvoří pokrok s pozitivním dopadem na společnost a přírodu.
  Filozofie NTC, zakotvená v krédu „Výzkum pro váš úspěch“, ztělesňuje závazky vůči našim partnerům a veřejnosti.

Co jsou pokročilé a kvantové materiály?

V ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) se specializujeme na hluboké poznání a design nových materiálů. Zaměřujeme se především na materiály s revolučními a neočekávanými vlastnostmi, které vycházejí z kvantové fyziky. Tyto materiály např. umožnují výrobu mimořádně nízkoenergeticky náročných a výjimečně přesných, miniaturizovaných zařízení (kupříkladu využívajících supravodivost, maximální koncentraci paměti, kvantové senzory, čipy atd.).

Naše úsilí směřuje k posunutí hranic možností těchto materiálů, což může přinést zásadní změny v oblastech, jako jsou kvantové počítače, senzory, energetika, lékařství a biotechnologie. Unikátní kombinace znalostí teoretických výpočtů a experimentů dává našemu pracovišti v Plzni jedinečný charakter.

Co jsme v oblasti pokročilých a kvantových materiálů dokázali?

 • Vytvořili jsme v Plzni mezinárodní tým, ve kterém je vždy minimálně 15 procent výzkumných kapacit ze zahraničí. Momentálně se jedná o 20 kolegů a kolegyň ze 13 různých zemí.
 • Úspěšně jsme vyřešili a řešíme požadavky firem v rámci smluvního výzkumu a  výzkumných projektů – např. NCK Strojírenství 1 + NCK Strojírenství 2 atd. Spolupracujeme s firmami jako Wikov Gear, Hofmeister, ZF Engineering, Škoda AUTO, Škoda Transportation atd.
 • Propojili jsme teoretické a experimentální metody pro vývoj pokročilých materiálů s novými funkcionalitami v rámci projektu excelentního výzkumného týmu. Spolu s partnery realizujeme doktorský program „Evropská spektroskopická laboratoř pro modelování materiálů budoucnosti – EUSpecLab“ v rámci Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Vedeme špičkový výzkumný projekt v oblasti kvantových materiálů pro udržitelné technologie v rámci OP JAK atd.
 • Za posledních 5 let jsme získali grantové finanční prostředky v celkové hodnotě téměř 0,5 mld Kč.
Věděli jste, že…

Výzkumný ústav NTC vznikl díky projektu MŠMT „Výzkumná centra jako centrum aplikovaného výzkumu“ pod označením LN00B084?

Více informací

Věděli jste, že…

Vzniklá výzkumná centra měla podpořit konkurenceschopnost českého průmyslu a zvýšit přidanou hodnotu jeho produktů. Z programu vzešlo celkem 32 center či projektů. Nemáme informace o tom, zda centra vybudovaná z tohoto programu stále samostatně fungují, zda se integrovala do jiných výzkumných struktur nebo se jejich výzkumný potenciál vyčerpal a zanikla. Co lze ale určitě říct, že NTC patří mezi několik málo výzkumných center, která si zachovala svou kontinuitu do dnešních dnů a patří mezi špičky v základním i aplikovaném výzkumu.

Činnost NTC byla zahájena 3. 7. 2020 s podporou rektora Zdeňka Vostrackého. Prvním ředitelem NTC byl Josef Rosenberg, výkonným ředitelem a klíčovou postavou centra byl Petr Martinec, až do roku 2021.

Proč je výzkum v oblasti pokročilých a kvantových materiálů
pro region důležitý?

 • Podporuje propojenost s Bavorskem – mnichovské Quantum Valley představuje příležitost pro spolupráci.
 • Podporuje inovace a průmyslovou spolupráci.
 • Posiluje image a reputaci města a regionu, přitahuje mezinárodní investice a láká talenty.
 • Kvantové technologie nabízejí obrovský potenciál pro interdisciplinaritu a mohou sloužit jako katalyzátor inovací v humanitních oborech.
 • Rozvíjí konferenční cestovní ruch díky organizaci mezinárodních vědeckých konferencí.
Věděli jste, že…

V blízkosti českých hranic, v Drážďanech, možná vznikne čipová továrna tchajwanského kolosu TSMC? To znamená otevřené dveře k nejnovějším technologiím a know-how pro celý region. NTC může poskytnout odbornou podporu a spolupráci.

Co jsou technologie pro obnovitelné zdroje a ukládání energie?

V ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) se zaměřujeme na palčivé téma obnovitelných zdrojů a ukládání energie. Je založené především na elektrochemii, která je hnací silou moderních technologií.

NTC se konkrétně zabývá vývojem inovativních typů redoxních průtokových baterií, které umožňují bezpečné, účinné a dlouhodobé uchování velkých objemů elektrické energie. Soustředí se také na technologie palivových článků, vodíkových generátorů, alternativních paliv nebo bateriových systémů typu kov-vzduch, vanad…

Co jsme v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ukládání energie dokázali?

 • Vyvinuli jsme bateriové stacky (stohy) s nízkým vnitřním odporem, na jejichž základě vznikl startup Pinflow Energy Storage, který vyvíjí nové, vysoce účinné redoxní průtokové baterie.
 • Podíleli jsme se na vytvoření prvního prototypu organické redoxní průtokové baterie s organickým elektrolytem ve španělské La Planě, a to díky projektu Horizon Europe HIGREEW.
 • Věnovali jsme se výzkumu dvou typů systémů – kov-vzduch a organika-vzduch, které mohou sloužit jako stacionární i mobilní úložiště elektrické energie s nízkými náklady. Umožnil nám to projekt Vývoj pokročilých průtočných elektrochemických úložišť energie TA ČR Théta. Toto téma rozvíjíme dále v rámci projektu FLOWSCALE, kde se zaměřujeme na levnější a přesnější výrobu průmyslových redoxních průtokových baterií ve velkém měřítku za rozumnou cenu.
 • Ve spolupráci s firmou Nimetal jsme zkonstruovali experimentální linku pro recyklaci a separaci cadmia o kapacitě 5 kg sádku. Firma poté vybudovala velkou pec v Ústí nad Labem s kapacitou 500 kg sádku. Zkušební tavba v tomto měřítku byla úspěšná.
 • Aktuálně pracujeme na vývoji reaktorů pro rychlou adaptaci nových elektrochemických technologií s využitím hypervalentního jódu v rámci projektu READEL – TAČR TREND 6.

Proč jsou technologie pro obnovitelné zdroje a ukládání energie pro region důležité?

 • Spoluvytváří zelenou energetickou infrastrukturu, a tím přispívají k soběstačnosti.
 • Podporují udržitelný rozvoj.
 • Firmy s těmito technologiemi rozšiřují výrobu a nabízejí pracovní příležitosti obyvatelům regionu.
Věděli jste, že…

Úspěšná firma Pinflow Energy Storage začala s vanadovými bateriemi pro laboratorní výzkum, které dnes využívají výzkumné ústavy po celém světě? Nyní má již firma za sebou i úspěšné instalace baterií větších měřítek.

Více informací

Věděli jste, že…

Například v Písku je baterie napojená na energetické zpracování kalů, další 2 menší instalace jsou v jižních Čechách, kde se regionální firmy rozhodly jít cestou udržitelnosti a propojili baterie s fotovoltaikou.

V lednu proběhla první instalace (VRFB) v Norsku ve spolupráci s lokální firmou Bryte Batteries, která zajistila optimalizaci a energetický management „food court“. Další instalace je v Německu a v Austrálii. Firmu Pinflow již město podpořilo v inkubačním programu BIC. Pinflowers získali cenu Neuron za propojení vědy a byznysu, zároveň získali ocenění Vizionáři 2022.

Josef rosenberg